İletişim Önemli Linkler BİDB Servis

11. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMUDeğerli katılımcılar,

Ülkemizde sebzecilik üzerine yapılan çalışmalar 2 yılda bir düzenlenen sempozyumlarda ele alınarak tartışılmakta ve sonuçlar konu paydaşlarına aktarılmaktadır. Tekirdağ’da düzenlenen 10. Sebze Tarımı Sempozyumu sonrasında 11. Sebze Tarımı Sempozyumu düzenleme görevi Ordu Üniversitesi’ne tevdi edilmiştir. Elde olmayan nedenlerden ötürü 23-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenmesi planlanan 11. Sebze Tarımı Sempozyumu’nun 11-13 Ekim 2016 tarihlerine ötelenerek düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

Yrd.Doç.Dr. Ercan EKBİÇ

Sempozyum Başkanı

 

 

SEMPOZYUM KONULARI 

 • Açıkta Sebze Yetiştirme Teknikleri
 • Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri
 • Topraksız Kültür
 • Sebze Islahı ve Biyoteknolojisi
 • Tohum ve Fide Teknolojileri
 • Organik Sebzecilik
 • Sebze Biyolojisi ve Fizyolojisi
 • Yemeklik Mantar Yetiştirme
 • Hasat ve Muhafaza Teknikleri
 • Sebze İşleme ve Değerlendirme
 • Sebzelerde Bitki Besleme
 • Bitki Koruma
 • Ekonomi ve Pazarlama
 • Mekanizasyon ve Sulama

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00